Invisible bond

Láthatatlan Kötelék című kiállítás – Testvérek „családfotó” Diploma munka

Ez a családfotó-sorozat a testvérek viszonyát mutatja be. Mindenki életében fontos szerepet játszik az emlékek gyűjtése, az események megörökítése. Mindannyiunk fényképalbumában vannak olyan családi képek, ahol kényszeres és beállított helyzetekben látjuk gyerekkori önmagunkat. A „Testvérek” sorozat a megszokottól eltérően nem egy eseményt, családi
összejövetelt ábrázol. Ezzel szeretném bemutatni, milyen a testvérek testi kontaktusa
egymáshoz képest és saját maguk miképp vannak jelen. A fotózás során az alanyok maguk alakíthatták ki, hogy milyen testhelyzetben, ruhában és gesztussal szeretnének a képen megjelenni, annak megfelelően, ahogy ők látják magukat.
A sorozat célja az, hogy bemutasson egy olyan jelenetet, amely a személyes jelleg, a
spontaneitás és a testvéri viszony kölcsönhatásának az eredménye. A család, mint
fogalom újraértelmezése. Számomra a család a testvéreimet jelenti. A köztünk lévő „láthatatlan kötelékek”olyan egység alapját jelentik, ami biztonságot és melegséget nyújt. Ez a gondolat inspirált abban, hogy ez a munka elkészülhessen.

Exhibition titled “Invisible Ties” – Siblings „family photo” Thesis

This family photo series focuses on the relationship between siblings. Collecting memories and recording events is an important element in everyone’s life. All of us have photo albums with family pictures portraying our childhood selves in unnatural, set positions. The “Siblings” photo series differs from the routine family photos in that these are not about a family event or gathering. With these photos I wanted to show what the physical contact between siblings are and their presence. During the photo shoot the subjects could decide themselves about the pose they wanted to take, the clothes they wanted to wear and the gestures they wanted to make in order to show how they see themselves. The intent of the series is to show a situation which comes from the interaction between personal features, spontaneity and brotherly relationship – the reinterpretation of family as a conception. For me, family means my siblings. The “invisible bond” between us denotes the foundation of a unit that radiates safety and warmth. This thought inspired me to accomplish my work.

Posted in Egyéb kategória

Vélemény, hozzászólás?