Self image

ÉnKÉP

Ez a kiállítás egy olyan képzőművészeti alkotás, amely a festészet és a fotográfia találkozásáról szól, elkészítése egy éves munkát ölel fel.

A sorozat az önreflexiókról szól, olyan ÉnKÉP-et teremtve, ahol a modell részese lehet az elkészült alkotásnak. Nem szokásos önarcképekkel találkozik a néző. A fotókat megelőzte egy alapos belső önvizsgálat és belső „ÉN” megélése.

Kihívás volt olyan légkört teremteni, amelyben az adott személy megnyílik és beenged a saját személyes terébe és gondolataiba. A sorozatban résztvevő emberek egyike sem festő, legtöbbjük gyerekkora óta nem fogott ecsetet a kezébe, így elsősorban az ettől való félelmet kellett leküzdeniük.  Ebben voltam a segítségükre, együtt festettük meg az általuk elképzelt képet, ami a leginkább kifejezi az adott ember személyét.

Nagyon izgalmas tapasztalat volt az együtt festés, a közös munkát hosszabb beszélgetések előzték meg.  Amely során kiderült, hogy egy-egy ember miért választja az adott színt, mit jelent az pontosan számára és az élete mely szakaszán tart.

Az elkészült festmény után következett a teljes megnyílás, amikor a testre festettem fel a festményen használt színeket, formákat, majd a kép előtt állva a személy teljesen beleolvadt a saját „ÉnKÉP”-be, szinte eggyé vált vele.

Digitális Kiállítás

Az elmúlt egy évben, ameddig a képek születtek, az volt a tervem hogy ebben az időtájban egy erre alkalmas galériában kiállítom a képeket. Mivel 2020-ban a jelenlegi koronavírus helyzet ezt nem tette lehetővé, elkezdtem azon gondolkodni, hogy még is hogyan mutassam be a képeket?

Mi lenne a legjobb felület arra, hogy az otthon maradt emberek megtekinthessék a kiállítást, anélkül, hogy ki kelljen otthonról mozdulniuk?

Ezen gondolat mentén arra az álláspontra jutottam, hogy nem keresek fel semmilyen galériát, én magam tervezem meg egy fiktív „galériának” a terét digitális térben. Ez akkora szabadságot adott, amire nem is gondoltam. Nagyon izgalmas és érdekes volt a saját installációimat megvalósítani.

Nagyon örülök, hogy ez a kiállítás megvalósulhatott és így a világ bármely pontjáról megtekinthető és virtuálisan körbejárhatóvá vált.

Köszönet a kiállítás megvalósításáért annak a 17 embernek, akik bátran vállalták ennek a sorozatnak az elkészítését. Megmutatva, miképpen képzelik el a saját benső énjüket, ha az egy festmény lenne.

Külön köszönet a BASILISKUS 3D Zrt. közbenjárásáért a digitális tér megvalósításához.