Self image

ÉnKÉP

Ez a kiállítás egy olyan képzőművészeti alkotás, amely a festészet és a fotográfia találkozásáról szól, elkészítás egy éves munkát ölel fel.

A sorozat az önreflexiókról szól, olyan ÉnKÉP-et teremtve, ahol a modell részese lehet az elkészült alkotásnak. Nem szokásos önarcképekkel találkozik a néző. A fotókat megelőzte egy alapos belső önvizsgálat és belső „ÉN” megélése.

Kihívás volt olyan légkört teremteni, amelyben az adott személy megnyílik és beenged a saját személyes terébe és gondolataiba. A sorozatban résztvevő emberek egyike sem festő, legtöbbjük gyerekkora óta nem fogott ecsetet a kezébe, így elsősorban az ettől való félelmet kellett leküzdeniük.  Ebben voltam a segítségükre, együtt festettük meg az általuk elképzelt képet, ami a leginkább kifejezi az adott ember személyét.

Nagyon izgalmas tapasztalat volt az együtt festés, a közös munkát hosszabb beszélgetések előzték meg.  Amely során kiderült, hogy egy-egy ember miért választja az adott színt, mit jelent az pontosan számára és az élete mely szakaszán tart.

Az elkészült festmény után következett a teljes megnyílás, amikor a testre festettem fel a festményen használt színeket, formákat, majd a kép előtt állva a személy teljesen beleolvadt a saját „ÉnKÉP”-be, szinte eggyé vált vele.

Digitális Kiállítás

Az elmúlt egy évben, ameddig a képek születtek, az volt a tervem, hogy ebben az időtájban egy erre alkalmas galériában kiállítom a képeket. Mivel 2020-ban a jelenlegi koronavírus helyzet ezt nem tette lehetővé, elkezdtem azon gondolkodni, hogy még is hogyan mutassam be a képeket?

Mi lenne a legjobb felület arra, hogy az otthon maradt emberek megtekinthessék a kiállítást, anélkül, hogy ki kelljen otthonról mozdulniuk?

Ezen gondolat mentén arra az álláspontra jutottam, hogy nem keresek fel semmilyen galériát, én magam tervezem meg egy fiktív „galériának” a terét digitális térben. Ez akkora szabadságot adott, amire nem is gondoltam. Nagyon izgalmas és érdekes volt a saját installációimat megvalósítani.

Nagyon örülök, hogy ez a kiállítás megvalósulhatott és így a világ bármely pontjáról megtekinthető és virtuálisan körbejárhatóvá vált.

Köszönet a kiállítás megvalósításáért annak a 17 embernek, akik bátran vállalták ennek a sorozatnak az elkészítését. Megmutatva, miképpen képzelik el a saját benső énjüket, ha az egy festmény lenne.

Külön köszönet a BASILISKUS 3D Zrt. közbenjárásáért a digitális tér megvalósításához.

ÉnKÉP – Self-Image

This exhibition is an artwork about the connection of painting and photography that incorporates a 1-year period.

The series is about self-reflection, creating a Self-Image where the model can be part of the finished artwork. Viewers will encounter unique self-images. The photos were preceded by a painstaking soul-searching, the subsistence of the inner “’ME”.

It was challenging to create an atmosphere where a given person opens up and lets me into his/her personal world and thoughts. None of the characters in the series are painters, most of them didn’t even hold a brush in their hands since their childhood, so the first task for them was to overcome this fear. I helped them in the process, we painted the picture they had imagined together, this reflecting the personality of a given person.

This process of painting together was a really exciting experience. Our joint work was preceded by long conversations, through which it surfaced why each person decided to choose a specific colour, what it really meant to them and what phase of their lives they were in.

After the completion of the painting came the stage of opening up completely, when I painted their bodies with the colours and forms used in the painting; when they stood in front of the paintings, the persons themselves completely melted into their own “SELF-IMAGE”, becoming almost one with the painting. 

Digital Exhibition

In the past one year, at the time of creating the paintings, my plan was to exhibit these right then in a suitable gallery. As the Corona virus situation in 2020 did not make this possible, I started pondering on how I could nevertheless display these pictures.

What would be the best platform for people staying at home to see the exhibition without having to leave their homes?

While I was thinking about a solution, I decided not to contact any galleries after all and I myself designed an imaginary “gallery” in digital space. This gave me a feeling of such freedom that I couldn’t even have imagined before! It was really exciting and fascinating to execute my own installations.

I’m really happy that this exhibition came about and can be seen from any part of the world and anyone can walk around virtually.

I would like to express my thanks to the 17 persons who were brave enough to take part in this work and for making this exhibition come true. They revealed what they imagined their inner self would be if it was a painting.

Special thanks to BASILISKUS 3D Zrt. for their help in creating the digital space.

Posted in Egyéb kategória

Vélemény, hozzászólás?